b-fa.jpg
Profil Program Studi Falsafah dan Agama Program Studi
ku_fa.jpg
Kurikulum dan Metode Perkuliahan Kurikulum disusun dengan
tim-fa.jpg
Nama dan Asal Perguruan Tinggi Para Pengajar: A.Luthfi

Profil Pengajar

 • PDF

Nama dan Asal Perguruan Tinggi Para Pengajar:

 • A.Luthfi Assyaukanie, Ph.D. (Univ. of Melbourne, Australia)
 • Prof. Dr. Abdul Hadi WM. (Univ. Sain Malaya, Malaysia)
 • Dr.Abd. Moqsith Ghazali (UIN Jakarta)
 • Abdul Muis Naharong, M.A. (Univ. of Chicago, USA);
 • A.Nasruddin Latief, Lc.,M.A.(Quadi-Azzam Univ., Pakistan)
 • Dr. Asep Usman Ismail (IAIN Syarif Hidayatullah)
 • Amir Mahmud, Lc., M.A. (International Islamic Univ., Pakistan)
 • Budhy Munawar-Rahman, M.Hum. (STF Driyarkara, Jakarta)
 • Ihsan Ali-Fauzi, MA. (Ohio Univ.,USA)
 • M.Subhi Ibrahim, M.Hum. (STF Driyarkara)
 • Muhammad Baqir, MA (Hujjatiyyeh College, Qom)
 • Prof. Dr. Syukron Kamil, MA (UIN syarif Hidayatullah, Jakarta)
Positive SSL